Jyväskylän kaupungin JHL:n pääluottamusmiesten ja päätoimisen luottamusmiehen vaalit toimikaudelle 2020-2023

14.10.2019

Jyväskylän kaupungin JHL:n pääluottamusmiesten ja päätoimisen luottamusmiehen vaalit toimikaudelle 2020-2023

 

Vaalikelpoisia pääluottamusmiesten ja päätoimisen luottamusmiehen vaaleissa ovat JHL:n jäsenet, jotka ovat työ- tai virkasuhteessa Jyväskylän kaupungilla ja sen liikelaitoksilla 1.1.2020. Ehdolle asetettavan henkilön on oltava siltä toimialueelta, jonka jäseniä luottamusmies edustaa.

Ehdokkaita voivat asettaa JHL:n yhdistysten kyseisen toimialueen jäsenet, joille luottamusmiestä valitaan. Ehdokkaat asetetaan toimialueiden pääluottamusmiesten ja päätoimisen luottamusmiehen vaaleihin seuraavasti:

  1. Toimialue 1: Konsernihallinnon, Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen, liikelaitosten (Kylän kattaus, Keski-Suomen pelastuslaitos, Tilapalvelut) ja Kaupunkirakenteen KVTES, TS, TTES -toimialueen pääluottamusmiehen vaaliin

 

  1. Toimialue 2: Perusturvan KVTES -toimialueen pääluottamusmiehen vaaliin

 

  1. Toimialue 3: Sivistystoimen (lukuun ottamatta kulttuuri- ja liikuntapalveluja) KVTES -toimialueen päätoimisen luottamusmiehen vaaliin

 

Ehdokasasettelu suoritetaan 14.- 18.10.2019 välisenä aikana. Ehdokasasettelu on tehtävä kirjallisesti vaalitoimikunnalle 18.10.2019 klo 15 mennessä, ja sen ohessa on toimitettava ehdokkaan kirjallinen suostumus.

Ilmoitus ehdokasasettelusta on toimitettava vaalitoimikunnalle osoitettuna JHL 103:n toimistoon (Kalevankatu 4, 40100 Jyväskylä). Ilmoituksesta ja suostumuksesta tulee selvästi käydä ilmi mille toimialueelle ja mihin luottamusmiestehtävään henkilö asettuu ja asetetaan ehdolle. Lisäksi ilmoituksesta tulee käydä selville ehdokkaan henkilötunnus ja arvo tai ammatti.

Mikäli toimialueen luottamusmiesvaaleissa ehdokkaita asetetaan useampia kuin on valittavia, silloin vaalit toimitetaan postivaalina. Postivaalien äänestysaika on 4.- 15.11.2019. Vaalikelpoisten jäsenten pitää postittaa äänestyslippu (äänikuori) vaalitoimikunnalle viimeistään 15.11.2019 siten, että se on vaalitoimikunnalla 22.11.2019 klo 15:00 mennessä. Vaalikelpoiset jäsenet saavat vaalimateriaalin kotiinsa 4.11.2019 mennessä. Mikäli äänioikeutettu ei ole saanut vaalimateriaalia em. ajankohtaan mennessä, voi hän pyytää sitä vaalitoimikunnalta viimeistään 7.11.2019.

Vaalitoimikunta toteaa vaalin tuloksen 22.11.2019.

Toimialueen pääluottamusmiehen ja päätoimisen luottamusmiehen valintaan äänioikeus on vaalikelpoisilla jäsenillä, jotka työskentelevät sillä toimialueella johon luottamusmiestä valitaan.

Vaaliohjesääntö ja ehdokasasettelun ilmoitus on nähtävillä JHL:n pääluottamusmiesten toimiston (Kalevankatu 4,4. kerros) ilmoitustaululla, josta ehdokasasettelun lomakkeita on myös saatavilla.

Lisätietoja ehdokasasettelusta ja vaaleista saa myös vaalitoimikunnan puheenjohtajalta p. 050 338 1585.

Liitteet