JHL 103

JHL:n Jyväskylän kaupungin alakohtaiset luottamusmiesvaalit toimikaudelle 2020-2023

 

9.12.2019 vaalikokouksessa valittiin alakohtaisiksi luottamusmiehiksi seuraavat henkilöt:

 

Konsernihallinnon alakohtainen luottamusmies

Timo Kiiveri

 

Kaupunkirakenteen, tuntipalkkaisten alakohtainen luottamusmies

Kimmo Ahonen

 

Kylän Kattauksen alakohtainen luottamusmies

Päivi Ripatti

 

Pelastuslaitoksen alakohtainen luottamusmies

Markku Kytömäki

 

Liikuntapalveluiden alakohtainen luottamusmies

Janne Savolainen

 

Koulunkäynninohjaajien alakohtainen luottamusmies

Kaisu Riikonen

 

Varhaiskasvatuksen alakohtainen luottamusmies

Jaana Valkonen-Hård

Uutisia