Jyväskylän kaupungin työsuojeluorganisaatio

Jyväskylän kaupungin työsuojelupäällikkö

Työsuojelupäällikkö huolehtii työsuojelun yhteistoiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä, sekä työpaikkojen työturvallisuustyön linjauksista ja käytännöistä. Työsuojelupäälliköllä tulee olla työpaikan olojen edellyttämä pätevyys ja perehtyneisyys työturvallisuusasioihin. Työsuojelun valvontalaki edellyttää, että päälliköllä on asianmukaiset edellytykset yhteistoiminta-asioiden käsittelyyn ja yhteistoiminnan järjestämiseen.


Sari Uotila

Puhelin: 050 5266519

Työsuojelupäällikkö


Työsuojeluvaltuutetut

Työsuojeluvaltuutetut ovat Työsuojelun valvontalain tarkoittamia yhteistoimintahenkilöitä ja edustavat henkilöstöä työpaikan tai henkilöstön työturvallisuutta koskevissa asioissa. Työsuojeluvaltuutettu perehtyy oma-aloitteisesti vastuualueensa työpaikkoja koskeviin työturvallisuusasioihin, ja osallistuu työpaikan työsuojelutarkastuksiin. Lisäksi työsuojeluvaltuutettu kiinnittää edustamiensa työntekijöiden huomiota työn turvallisuutta ja terveellisyyttä edistäviin seikkoihin.

Työsuojeluvaltuutetuilta voit kysyä neuvoa, tai keskustella mistä tahansa työturvallisuuteen, työyhteisösi toimintaan tai esimiestyöhön liittyvistä asioista. Mikäli työpaikallesi on valittu työsuojeluasiamies, saat tarvittaessa ohjeita asiasi etenemiseksi myös häneltä. Yhteydenotot ovat halutessasi luottamuksellisia.


Sosiaali- ja terveypalveluiden työsuojeluvaltuutetut


Kristiina Blinnikka-Tossavainen

Puhelin: 050 3050782

 • Ikääntyneiden palvelut: Ikääntyneiden asumispalvelut​
 • Perheiden ennaltaehkäisevät sosiaali-ja terveyspalvelut: Neuvolat, koulu-ja opiskeluterveydenhuolto. Oppilas- ja opiskeluhuolto​
 • Avoterveydenhuolto: Kuntoutus ja erikoisvastaanotot​

työsuojeluvaltuutettu, päätoim


Tuula Jokela

Puhelin: 050 3367333

 • Terveyskeskussairaala
 • Avoterveydenhuolto: Avosairaanhoito, suun terveydenhuolto​​​​​​

työsuojeluvaltuutettu, päätoim


Marianne Lukkarila

Puhelin: 040 7561 339

 • Ikääntyneiden palvelut: Kotihoito, palveluohjaus ja ennaltaehkäisevät palvelut, lääkärit
 • Perheiden ennaltaehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut: Psykososiaaliset palvelut

työsuojeluvaltuutettu, päätoim


Terhi Tahvanainen

Puhelin: 050 311 8852

 • Sosiaalipalvelut
 • SOTE, hallinnon ja talouden ohjaus, digitaaliset palvelut ja tietotuotanto, sotekeskus -hanke, rakenneuudistusta tukeva hanke

työsuojeluvaltuutettu, päätoim


Sivistyspalveluiden työsuojeluvaltuutetut


Jukka Paananen

Puhelin: 050 4016257

 • Liikuntapalvelut,
 • Nuorisopalvelut
 • Perusopetuksen pohjoisen- ja itäisen alueen koulut

työsuojeluvaltuutettu, päätoim


Jari Poikolainen

Puhelin: 040 5777551

 • Kulttuuripalvelut
 • Museopalvelut
 • Kirjastopalvelut
 • Jyväskylän kaupunginteatteri
 • Jyväskylä Sinfonia
 • Oppilas- ja opiskelijahuolto
 • Opetuksen eteläisen- ja läntisen alueen koulut

työsuojeluvaltuutettu, päätoim


Katja Poikolainen

työsuojeluvaltuutettu, päätoim


Jaana Valkonen-Hård 

työsuojeluvaltuutettu, päätoim


Marja Hänninen-Helin

Puhelin: 050 3118077

 • Perusopetuksen rehtorit

työsuojeluvaltuutettu oman työn ohessa


Asko Parkkinen

Puhelin: 

 • Päiväkodinjohtajat

työsuojeluvaltuutettu oman työn ohessa


Kaupunkirakenteen toimialan, liikelaitosten ja hallintokeskusten työsuojeluvaltuutetut


Ronkainen Tiina

Puhelin: 050 3081186

 • Kaupunkirakennepalvelut
 • Konsernihallinto
 • Kylän Kattaus
 • Tilapalvelu

työsuojeluvaltuutettu, päätoim


Pelastuslaitoksen työsuojeluvaltuutettuMarko Lehtonen

Puhelin: 050 311 8812

työsuojeluvaltuutettu, päätoim