Jyväskylän kaupungin työsuojeluorganisaatio

Jyväskylän kaupungin työsuojelupäällikkö

Työsuojelupäällikkö huolehtii työsuojelun yhteistoiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä, sekä työpaikkojen työturvallisuustyön linjauksista ja käytännöistä. Työsuojelupäälliköllä tulee olla työpaikan olojen edellyttämä pätevyys ja perehtyneisyys työturvallisuusasioihin. Työsuojelun valvontalaki edellyttää, että päälliköllä on asianmukaiset edellytykset yhteistoiminta-asioiden käsittelyyn ja yhteistoiminnan järjestämiseen.


Sari Uotila

Puhelin: 050 5266519

Työsuojelupäällikkö

Työsuojeluvaltuutetut

Työsuojeluvaltuutetut ovat Työsuojelun valvontalain tarkoittamia yhteistoimintahenkilöitä ja edustavat henkilöstöä työpaikan tai henkilöstön työturvallisuutta koskevissa asioissa. Työsuojeluvaltuutettu perehtyy oma-aloitteisesti vastuualueensa työpaikkoja koskeviin työturvallisuusasioihin, ja osallistuu työpaikan työsuojelutarkastuksiin. Lisäksi työsuojeluvaltuutettu kiinnittää edustamiensa työntekijöiden huomiota työn turvallisuutta ja terveellisyyttä edistäviin seikkoihin.

Työsuojeluvaltuutetuilta voit kysyä neuvoa, tai keskustella mistä tahansa työturvallisuuteen, työyhteisösi toimintaan tai esimiestyöhön liittyvistä asioista. Mikäli työpaikallesi on valittu työsuojeluasiamies, saat tarvittaessa ohjeita asiasi etenemiseksi myös häneltä. Yhteydenotot ovat halutessasi luottamuksellisia.


Työsuojeluvaltuutetut
Jaana Pollari
Puhelin: 050 576 9121

Jyväskylä konserni

 • Jyväskylän kaupunki
 • Konsernihallinto
 • Henkilöstöpalvelut
 • Työhyvinv., työturv. ja osaamisen kehitt

työsuojeluvaltuutettu, päätoim

Jari Poikolainen

Puhelin: 040 5777551

 • Kulttuuripalvelut
 • Museopalvelut
 • Kirjastopalvelut
 • Jyväskylän kaupunginteatteri
 • Jyväskylä Sinfonia
 • Oppilas- ja opiskelijahuolto
 • Opetuksen eteläisen- ja läntisen alueen koulut

työsuojeluvaltuutettu, päätoim

Katja Poikolainen
Puhelin: 040 645 9665
Jyväskylä konserni

 • Jyväskylän kaupunki
 • Konsernihallinto
 • Henkilöstöpalvelut
 • Työhyvinv., työturv. ja osaamisen kehitt

työsuojeluvaltuutettu, päätoim

Jaana Valkonen-Hård 
Puhelin: 050 401 6848
Jyväskylä konserni

 • Jyväskylän kaupunki
 • Konsernihallinto
 • Henkilöstöpalvelut
 • Työhyvinv., työturv. ja osaamisen kehitt

työsuojeluvaltuutettu, päätoim

Marja Hänninen-Helin

Puhelin: 050 3118077

 • Perusopetuksen rehtorit

työsuojeluvaltuutettu oman työn ohessa

Asko Parkkinen

Puhelin: 

 • Päiväkodinjohtajat

työsuojeluvaltuutettu oman työn ohessa

Kaupunkirakenteen toimialan, liikelaitosten ja hallintokeskusten työsuojeluvaltuutetut

Huupponen Jari

Puhelin: 050 381 9567

 • Jyväskylän kaupunki
 • Kaupunkirakennepalvelut
 • Kadut ja puistot
 • Katupalvelut
 • Liikennevalot ja -merkit

työsuojeluvaltuutettu, päätoim