Jyväskylän kaupungin työsuojeluorganisaatio

Jyväskylän kaupungin työsuojelupäällikkö

Työsuojelupäällikkö huolehtii työsuojelun yhteistoiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä, sekä työpaikkojen työturvallisuustyön linjauksista ja käytännöistä. Työsuojelupäälliköllä tulee olla työpaikan olojen edellyttämä pätevyys ja perehtyneisyys työturvallisuusasioihin. Työsuojelun valvontalaki edellyttää, että päälliköllä on asianmukaiset edellytykset yhteistoiminta-asioiden käsittelyyn ja yhteistoiminnan järjestämiseen.


Sari Uotila

Puhelin: 050 5266519

Työsuojelupäällikkö


Työsuojeluvaltuutetut

Työsuojeluvaltuutetut ovat Työsuojelun valvontalain tarkoittamia yhteistoimintahenkilöitä ja edustavat henkilöstöä työpaikan tai henkilöstön työturvallisuutta koskevissa asioissa. Työsuojeluvaltuutettu perehtyy oma-aloitteisesti vastuualueensa työpaikkoja koskeviin työturvallisuusasioihin, ja osallistuu työpaikan työsuojelutarkastuksiin. Lisäksi työsuojeluvaltuutettu kiinnittää edustamiensa työntekijöiden huomiota työn turvallisuutta ja terveellisyyttä edistäviin seikkoihin.

Työsuojeluvaltuutetuilta voit kysyä neuvoa, tai keskustella mistä tahansa työturvallisuuteen, työyhteisösi toimintaan tai esimiestyöhön liittyvistä asioista. Mikäli työpaikallesi on valittu työsuojeluasiamies, saat tarvittaessa ohjeita asiasi etenemiseksi myös häneltä. Yhteydenotot ovat halutessasi luottamuksellisia.


Sivistyspalveluiden työsuojeluvaltuutetut


Jukka Paananen

Puhelin: 050 4016257

 • Liikuntapalvelut,
 • Nuorisopalvelut
 • Perusopetuksen pohjoisen- ja itäisen alueen koulut

työsuojeluvaltuutettu, päätoim


Jari Poikolainen

Puhelin: 040 5777551

 • Kulttuuripalvelut
 • Museopalvelut
 • Kirjastopalvelut
 • Jyväskylän kaupunginteatteri
 • Jyväskylä Sinfonia
 • Oppilas- ja opiskelijahuolto
 • Opetuksen eteläisen- ja läntisen alueen koulut

työsuojeluvaltuutettu, päätoim


Katja Poikolainen

työsuojeluvaltuutettu, päätoim


Jaana Valkonen-Hård 

työsuojeluvaltuutettu, päätoim


Marja Hänninen-Helin

Puhelin: 050 3118077

 • Perusopetuksen rehtorit

työsuojeluvaltuutettu oman työn ohessa


Asko Parkkinen

Puhelin: 

 • Päiväkodinjohtajat

työsuojeluvaltuutettu oman työn ohessa


Kaupunkirakenteen toimialan, liikelaitosten ja hallintokeskusten työsuojeluvaltuutetut


Huupponen Jari

Puhelin: 050 381 9567

 • Kaupunkirakennepalvelut
 • Konsernihallinto
 • Kylän Kattaus
 • Tilapalvelu

työsuojeluvaltuutettu, päätoim