Kunta-alalle uusi ylityö- ja vuoronvaihtokielto – JHL:n jäsen, toimi näin

14.3.2022

Ammattiliitto JHL on julistanut kunta-alalle toistamiseen ylityö- ja vuoronvaihtokiellon, joka alkaa 21.3.2022 klo 00.01. Toimenpiteellä vauhditetaan edelleen jumissa olevia kunta-alan työehtosopimusneuvotteluja. Katso tästä toimintaohjeet.

Kunta-alaa koskeva uusi ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa maanantaina 21.3.2022 klo 00.01 ja päättyy sunnuntaina 27.3.2022 klo 23.59.

Ylityökiellon voimassaoloaikana tehdään vain normaalia työaikaa.

Vuoronvaihtokiellon aikana noudatetaan vahvistettua työvuoroluetteloa.

JHL:n jäsenet voivat vaihtaa vuoroja ja tehdä ylitöitä normaalisti 20.3. asti.

Keitä kiellot koskevat

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee sinua JHL:n jäsen, mikäli työskentelet jollakin seuraavista sopimusaloista:

  • kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES
  • kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES
  • kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS
  • kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES
  • sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE

Keitä kielto ei koske

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei koske kunta-alan sopimusten viranhaltijoita.

Lisäksi ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle on rajattu omassa kodissa työskentelevät perhepäivähoitajat ja kolmiperhepäivähoitajat sekä työllistetyt.

Lisäksi kiellon ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä eivät ole myöskään sellaiset yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista koskevat työt, joita ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi.

Kiellon piirissä oleva, toimi näin

  • Älä tee ylitöitä tai kerrytä liukumia ylityökiellon aikana.
  • Älä tee päivystystä tai matkusta, mikäli  päivystyksen aikana työn tekeminen tai työajan ulkopuolella tapahtuva matkustus muodostuu ylityöksi.
  • Vuoronvaihtokiellon aikana noudata vahvistettua työvuoroluetteloa. Vuoronvaihtokielto koskee työnantajan esittämää vuoronvaihtoa. Vaihtoja voit tehdä, jos olet jo vakiintuneen käytännön mukaan voinut tehdä niin työkaverisi kanssa.

Katso yleisohjeet ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta 

Katso myös usein kysytyistä työelämän kysymyksistä ylityö- ja vuoronvaihtoon liittyvät kysymykset ja vastauksetjhl.fi/ukk-tyotaistelut

Päivitä jäsentietosi

Tarkista omaJHL:ssä, että jäsentietojen henkilötiedoissa puhelinnumerosi ja sähköpostisi ovat oikein ja että työnantaja- ja työpaikkatiedot ovat ajan tasalla. Huomautathan myös työkavereitasi jäsentietojen päivittämisestä!