Kunta-alalle toistaiseksi jatkuva ylityö- ja vuoronvaihtokielto 18.4. alkaen

12.4.2022

Hyvä JHL:n jäsen

JHL, Jyty ja JUKO: Kunta-alan ylityö- ja vuoronvaihtokielto uudelleen käyttöön​

JHL:n hallitus on yhdessä muiden pääsopijajärjestöjen (Jyty ja Juko) kanssa päättänyt julistaa neljännen ylityö- ja vuoronvaihtokiellon alkavaksi maanantaina 18.4. klo 0.01. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on voimassa toistaiseksi ja sen päättymisestä tiedotetaan erikseen. Edellinen kielto päättyi 10.4. Laajoilla lakonuhilla ja painostustoimilla järjestöt haluavat vauhdittaa sopimusratkaisun aikaansaamista.

Ylityökielto tarkoittaa, että kiellon voimassaoloaikana tehdään vain normaalia työaikaa. Vuoronvaihtokiellon aikana noudatetaan vahvistettua työvuoroluetteloa.

Keitä ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee sinua JHL:n jäsen, mikäli työskentelet jollakin seuraavista sopimusaloista:

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES
Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES
Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS
Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES
Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle on rajattu kunta-alan sopimusten viranhaltijat, omassa kodissa työskentelevät perhepäivähoitajat, lapsen kodissa työskentelevät kolmiperhepäivähoitajat ja työllistetyt.

Lisäksi kiellon ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä eivät ole myöskään sellaiset yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista koskevat työt, joita ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi.

TÄRKEÄÄ: JHL:n jäsenet noudattavat JHL:n ohjeita. Liittojen ohjeet voivat poiketa toisistaan.

Kuinka toimin?

Ylityökiellon aikana JHL:n jäsenet eivät tee ylitöitä eivätkä kerrytä liukumia. Ylityökiellon aikana JHL:n jäsenet eivät myöskään tee päivystystä tai matkustusta, mikäli päivystyksen aikana työn tekeminen tai työajan ulkopuolella tapahtuva matkustus muodostuu ylityöksi.

Vuoronvaihtokiellon aikana noudatetaan vahvistettua työvuoroluetteloa. Vuoronvaihtokielto koskee työnantajan esittämää vuoronvaihtoa. Vaihtoja voi tehdä, jos työntekijät voivat vakiintuneen käytännön mukaan sopia niistä keskenään.

Yleisohjeet ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon

· Jos sinua pyydetään jatkamaan työvuorossasi, vaihtamaan tai tekemään ylimääräinen työvuoro, kieltäydy vedoten ylityö- ja/tai vuoronvaihtokieltoon.
· Jos työnantaja kuitenkin määrää sinut jatkamaan työvuoroasi, sinun kannattaa jäädä töihin. Ilmoita asiasta välittömästi luottamusmiehelle tai liiton aluetoimistolle. Vaadi työnantajaa antamaan määräys todistettavasti sähköpostilla, tekstiviestillä tai lomakkeella “Työnantajan määräys työvuoron jatkamisesta”. Säilytä saamasi viesti ja toimita se luottamusmiehellesi tai aluetoimistoosi.
· Jos koet tilanteen painostavaksi tai työnantajan edustaja uhkailee sinua, ota välittömästi yhteyttä luottamusmieheesi tai liiton aluetoimistoon. Kerro työnantajan edustajalle, että tällainen toiminta on epäasiallista.
· Kyse on ammattiliittosi julistamasta kiellosta. Et ole itse henkilökohtaisesti vastuussa kiellosta, etkä sen seurauksista. Jos epäilet joutuvasi painostuksen kohteeksi, ota yhteyttä luottamusmieheen tai aluetoimistoon.
· Kielto ajaa Sinun etuasi. Sen tarkoitus on saada painetta neuvottelupöytään.
· Seuraa JHL:n nettisivuja, somekanavia, jäsenkirjeitä ja muuta tiedotusta. Ainoa luotettava tieto tulee liitosta ja lakko-organisaatiosta.

Jäsentietojen päivittäminen

Ovathan yhteystietosi ajan tasalla ja kunnossa? Tarkista omaJHL:ssä, että jäsentietojen henkilötiedoissa puhelinnumerosi ja sähköpostisi ovat oikein ja että työnantaja- ja työpaikkatiedot ovat ajan tasalla. Huomautathan myös työkavereitasi jäsentietojen päivittämisestä!

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Lisätietoja

Olethan ensisijaisesti yhteydessä omaan luottamusmieheesi tai aluetoimistoosi. Aluetoimistojen aukioloajat löydät liiton nettisivuilta. Liiton nettisivuille on koottu kattavasti tietoa ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon liittyen.

Voit myös laittaa viestin osoitteeseen lakko@jhl.fi.

Ammattiliitto JHL tavoittelee työehtosopimusneuvotteluissa selkeitä palkankorotuksia, jotka kurovat umpeen perusteettomia palkkaeroja. Myös työaikoja pitää parantaa, jotta JHL:n tähtiammattilaiset pystyvät tekemään työnsä paremmin.

Kyse on Sinun työehdoistasi. Kyse on Sinun toimeentulostasi.


Edunvalvojasi JHL

#1001ammattia #JHLneuvottelee