Jyväskylän kaupungin JHL:n alakohtaisten luottamusmiesten vaalit

12.9.2023

Jyväskylän kaupungin JHL:n alakohtaisten luottamusmiesten vaalit toimikaudelle 2024-2025

Vaalikelpoisia alakohtaisten luottamusmiesvaaleissa ovat JHL:n jäsenet, jotka ovat työ- tai virkasuhteessa Jyväskylän kaupungilla ja sen liikelaitoksilla 18.9.2023. Ehdolle asetettavan henkilön on oltava siltä toimialueelta, jonka jäseniä luottamusmies edustaa.

Ehdokkaat asetetaan toimialueiden alakohtaisen luottamusmiehen vaaleihin seuraavasti:

1)      Toimialue 1 Kylän Kattaus

2)      Toimialue 2 Varhaiskasvatus

3)      Toimialue 3 Elinkeino ja työllisyys toimiala, konsernihallinto

4)      Toimialue 4 Koulunkäynninohjaajat

5)      Toimialue 5 Liikuntapalvelut

 

Ehdokasasettelu suoritetaan 18.9-16.10.2023 välisenä aikana. Ehdokasasettelu on tehtävä kirjallisesti vaalitoimikunnalle 16.10.2023 klo 12 mennessä, ja sen ohessa on toimitettava ehdokkaan kirjallinen suostumus.

Ilmoitus ehdokasasettelusta on toimitettava vaalitoimikunnalle osoitettuna JHL:n 103:n toimistoon (Kalevankatu 4, 40100 Jyväskylä). Ilmoituksesta ja suostumuksesta tulee selvästi käydä ilmi mille toimialueelle henkilö asettuu ehdolle. Lisäksi ilmoituksesta tulee käydä selville ehdokkaan henkilötunnus ja arvo tai ammatti.

 

Mikäli toimialueen luottamusmiesvaaleissa ehdokkaita asetetaan useampia kuin on valittavia, silloin vaalit toimitetaan sähköisenä vaalina. Vaaleista ilmoitetaan jäsenistölle erikseen.

Toimialueiden alakohtaisten luottamusmiesvaaleissa äänioikeus on vaalikelpoisilla jäsenillä, jotka työskentelevät sillä toimialueella, johon alakohtainen luottamusmies valitaan.

Ehdokasasettelun ilmoitus on nähtävillä JHL:n pääluottamusmiesten toimiston (Kalevankatu 4, 4 krs) ilmoitustaululla, josta ehdokasasettelun lomakkeita on myös saatavilla.

Lisätietoja ehdokasasettelusta ja vaaleista saa myös vaalitoimikunnan jäseniltä

puheenjohtaja Satu Korpi p. 041 314 5718, satu.s.korpi@gmail.com

sihteeri Tanja Laurila p. 050 569 0239, tanjalaurila@elisanet.fi

jäsen Jari Huupponen p. 040 510 7608, jari.huupponen@nic.fi

jäsen Janne Savolainen p. 050 910 5393, tuplasavolainen@hotmail.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠