JHL:n Jyväskylän kaupungin alakohtaiset luottamusmiesvaalit jäljelle olevalle toimikaudelle 2022-2023 LIIKUNTAPALVELUT, VARHAISKASVATUS JA KOULUNKÄYNNINOHJAAJAT

3.3.2022

Järjestetään JHL:n Jyväskylän kaupungin alakohtaisten luottamusmiesten vaalit jäljelle olevalle toimikaudelle 2022-2023. Alakohtaiset luottamusmiehet valitaan seuraaville alueille:

 Toimialue 1: Konsernihallinto, Kulttuuri- ja liikuntapalvelut, Liikelaitokset (Kylän Kattaus, Keski-Suomen pelastuslaitos, Tilapalvelut) ja Kaupunkirakenne;

 Liikuntapalvelut, luottamusmies

 Toimialue 3: Sivistystoimi (lukuun ottamatta kulttuuri- ja liikuntapalveluja);

 Varhaiskasvatus, luottamusmies

Koulunkäynninohjaajat, luottamusmies

Katso oheisesta liitteestä tarkemmat tiedot ja ajankohdat ehdokkaaksi asettautumisesta ja vaalikokouksesta.