JHL:n tapahtumat

 

 

 

 

 

Ajankohtaista JHL:stä 30.3.2021

 

PELASTUSALA, TYÖAIKA 

Viisi JHL:läistä palomiestä saa yhteensä liki puolen miljoonan euron palkkasaatavat Jyväskylän kaupungilta. Suurin yksittäinen saatava on liki sata tonnia. Työtuomioistuimen mukaan Keski-Suomen pelastuslaitoksen paloasemilla on sovellettu varallaoloa, vaikka kyse on ollut työajasta.

https://motiivilehti.fi/lehti/artikkeli/tyotuomioistuimen-odotettu-ratkaisu-jhln-palomiesviisikko-saa-yhtensa-puolen-miljoonan-euron-palkkasaatavat/

 

KASVATUS- JA OHJAUSALA
Motiivin juttu: Näin tunnistat seksuaalisen hyväksikäytön merkit ja opetat lapselle ja nuorelle turvataitoja. https://motiivilehti.fi/lehti/artikkeli/pedofiilirinki-heratti-ammattikasvattajat-ruususen-unesta-nain-tunnistat-seksuaalisen-hyvaksikayton-merkit-ja-opetat-lapselle-ja-nuorelle-turvataitoja/

 

SOTE-ALA
Työterveyslaitos on koonnut laajan tietopaketin sote-alan työntekijöille ja yrittäjille siitä miten tunnistaa ja vähentää kuormitusta näissä rankoissa ammateissa. Pötki pitkälle! -suosituksissa muistutetaan myös, että työstä palautumisen voi aloittaa jo työpäivän aikana. https://www.jhl.fi/2021/03/30/kroppa-ja-paakoppa-kovilla-hallitse-kuormitusta-sosiaali-ja-terveysalalla/

 

KIRKON ALA, KIRTEKO
Kirteko2030: Tulevaisuuden seurakuntien työ tehdään yhdessä – JHL toivoo työntekijöitä useammin mukaan kehittämistyöhön. https://www.jhl.fi/2021/03/29/kirteko2030-tulevaisuuden-seurakuntien-tyo-tehdaan-yhdessa-jhl-toivoo-tyontekijoita-useammin-mukaan-kehittamistyohon/

 

JÄSENYYS, TIEDOT JÄSENREKISTERISSÄ

JHL aloitti viime vuonna projektin, jossa käydään läpi liiton jäsenten ammatti- ja koulutusnimikkeitä. Tarkoituksena on saattaa jäsenten tiedot ajan tasalle ja samalla varmistaa, että liiton viestit löytävät tiensä kohdennetusti juuri oikeiden ammattialojen ihmiselle. https://www.jhl.fi/2021/03/29/ovathan-tietosi-liiton-rekisterissa-oikein-jasenten-ammatti-ja-koulutusnimikkeiden-tarkistuskierros-jatkuu/

 

TYÖHYVINVOINTI, TYÖKAVERUUS

Motiivin juttu: 5 vinkkiä hyvään työkaveruuteen. Hyvä työtoveri tukee ja kannustaa, mutta hyvä työkaveruus ei synny itsestään. Työyhteisössä jokainen on vastuussa hyvästä ilmapiiristä.
https://motiivilehti.fi/lehti/artikkeli/5-vinkkia-hyvaan-tyokaveruuteen-tyokaverukset-armi-ja-jouko-luottavat-toisiinsa-ja-puhaltavat-yhteen-hiileen/